Kwaliteit

Geïntegreerd kwaliteitssysteem

Ieder z’n vak, dat geldt ook voor ons! Vandaar dat wij een extern bureau in handen hebben genomen voor het beheer van ons kwaliteitssysteem: Pander Consultancy.

In nauwe samenwerking met de bij ons aangesloten leveranciers heeft Den Houdijker Vlees de kwaliteit van de totale dienstverlening, van productie tot en met fysieke leveringen, gewaarborgd. Dit alles volgens de laatste HACCP-richtlijnen. Daarnaast zijn dankzij ons geïntegreerde logistieke systeem alle producten van uw bestelling volledig te traceren, van binnenkomst tot en met aflevering.

Kwaliteitssysteem

Het kwaliteitssysteem van Den Houdijker Vlees, waarborgt dat alle producten kwalitatief goed en veilig bij u worden afgeleverd. Om dit te kunnen realiseren beschikt Den Houdijker Vlees over een eigen kwaliteitsdienst en worden systematisch processen gecontroleerd en waar nodig bijgestuurd.

 

Het kwaliteitssysteem richt zich o.a. op:

  • HACCPHACCP logo
  • Hygiëne
  • Traceability
  • Microbiologisch onderzoek
  • Productspecificaties

HACCP-richtlijnen

Dit bewakingssysteem, ofwel voedselveiligheidssysteem, moet gebaseerd zijn op HACCP, het Hazard Analysis and Critical Control Point System. HACCP is een preventief systeem. Door de gezondheidsrisico’s in bereidings- en behandelingsprocessen op te sporen en deze vervolgens beheersbaar te maken, wordt de veiligheid van uw producten verhoogd.

Hygiëne

Voor elke leverancier van Den Houdijker Vlees gelden strikte hygiëneregels. Dagelijks vindt controle van de werkplekken plaats. Tevens worden de medewerkers voorgelicht over hoe zij zich aan de hygiëneregels dienen te houden.

Traceability

De producten worden gecodeerd aangeleverd of door de bedrijven zelf voorzien van een codering. Hierdoor bevinden zich in het bedrijf geen artikelen zonder codering en is te herleiden waar de producten vandaan komen. Om de traceability te optimaliseren loopt er op dit moment een project waarbij de automatiseringsmogelijkheden in kaart worden gebracht.

Microbiologisch onderzoek

Binnen Den Houdijker Vlees wordt er bij de producerende bedrijven microbiologisch onderzoek uitgevoerd. Het microbiologisch onderzoek dient ter controle van de leverancier, ter controle van de productiehygiëne of ter procescontrole (lijnonderzoek). Daarnaast worden eindproducten onderzocht op einde houdbaarheid. Einde houdbaarheidsonderzoek dient ter onderbouwing van de te gebruiken tot datum (t.g.t. – datum) die het product meekrijgt naar de klant toe.

Productspecificaties

De kwaliteitsdienst draagt zorg voor de aanwezigheid van productspecificaties betreffende de producten die voor ons geproduceerd en ingekocht worden.

Transport

Wij beschikken over een eigen, modern wagenpark van bestelwagens dat aan de laatste EG & HACCP eisen voldoet. Dankzij dit transport in eigen beheer kunnen wij altijd op de juiste tijden leveren in overleg met de klant.

feb 12, 2015 | Posted by | Reacties uitgeschakeld voor Kwaliteit
Premium Wordpress Themes by UFO Themes